top of page

לוח זמנים

10:15 - 10:00   פתיחת האתגר

                          ברכות והצגת האתגר - יאיר סאקוב, ראש מרכז היזמות.
                          ברכות אסנת ירון , מנהלת אסכולה רשת הבוגרים של מרכז מדעני העתיד.

10:35 - 10:15   פרופ' קולין פרייס – משבר האקלים.


11:00 - 10:35   ד"ר טל סופר – מחקר אחראי – למה הוא חשוב. שילוב היבטים חברתיים בתהליכי מחקר ופיתוח . 

                          שאלות ותשובות במליאה.


11:00                חלוקה לחדרים ותחילת העבודה .


18:10 - 12:00   סדנאות קצרות
12:10 - 12:00   משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי .
13:15 - 13:00   מגמות התחממות כדור הארץ מאז 1860.
14:15 - 14:00   אקולוגיה תעשייתית וראיית מחזור חיים.
15:15 - 15:00   השפעת פעילות האדם דרך מדרך פחמני.
16:06 - 16:00   איך מחשבים מדרך פחמני?
16:20 - 16:06   דוגמאות
17:10 - 17:00   אז מה אפשר לעשות?
17:20 - 17:10   פתרונות טכנולוגיים.
18:10 - 18:00   תמריצים כלכליים.

20:30 - 19:00   עומרי אביסף , חברת קוואטרו – הרצאה איך להנגיש רעיון בסרטון בזמן קצר ובצורה מעניינת ,

                          ולאחריה סבב פיצ' ים – כל קבוצה מציגה (עד 3 דק' לקבוצה).

22:00                ניתן להתחיל לשלוח חומרים לשיפוט (סרטון , מצגת, מוקאפ) עד מחר בבוקר ב 09:45

המשך עבודה לתוך הלילה.

יום חמישי 28.01.21

יום שישי 29.01.21

10:00 - 09:00   שאלות ותשובות

10:00                סיום הגשת התוצרים לשיפוט. (חזרה למליאה ב-13:30)


13:00 - 11:00   שיפוט (הדרכה+שיפוט)

13:05 - 13:00   פתיחת טקס הסיום. הצגת השופטים - יאיר סאקוב

13:30 - 13:05   ברכת יו"ר חבר השופטים, מר אופיר פינס והצגת הפרויקט המנצח.

bottom of page