top of page

הזוכים!

Depositphotos_70929957_s-2019.jpg.png
המורכבת מחברי רשת אסכולה. המיזם מציע פתרון המקטין באופן משמעותי את כמות המסכות הנזרקות לאשפה. תוקף היעילות של המסכות החד פעמיות הוא 8 שעות. למשתמשים אין יכולת לבחון זאת ולכן מסכות רבות מושלכות לפח לפני מיצוי הזמן או נמצאות בשימוש מעבר לזמן האפקטיביות שלהם. המיזם הציע להוסיף למסכות חיישן חד-כיווני דק שיופעל בחשיפה ללחות, למשך הזמן המומלץ לשימוש מסיכות ויספק אינדיקציה ברורה לאפקטיביות המסכה. דבר זה יאפשר מיצוי השימוש במסכות, ימנע פסולת מיותרת, ויבטיח את בטחון ציבור – הן אלו המשתמשים במסכות והן אלו בסביבתם.

חברי הקבוצה:

כפיר אוחנה, חבר אסכולה, רשת הבוגרים, מרכז מדעני העתיד של קרן מיימונדיס

עופרי ירושלמי ממכללת תלתן

ונועם קרופניק חבר אסכולה, רשת הבוגרים, מרכז מדעני העתיד של קרן מיימונדיס.

שהציגה פתרון יעיל לטיפול ב-400 מיליון טון של פסולת נייר וקרטון המיוצרות בעולם מידי שנה. בעוד שפסולת זו אמורה להגיע ל-600 מיליון טון עד שנת 2050, פתרונות המיחזור הקיימים אינם יעילים סביבתית. פרויקט "Green Card' מאפשר ניצול של פסולות קרטון ושימושם כגורם מגן במלחמה במגפת הקורונה. בעזרת תהליך טיפול חדשני מבוסס אוזון ניתן להפיק מפסולות אלו מי סוכר המשמשים כחומר בסיס לאתנול-מרכיב אלכוהולי המשמש כחומר מחטא. כיום, מתקני ייצור אתנול הקיימים באירופה נמנעים משימוש בפסולות עקב העלות הגבוהה הכרוכה בייצור. את שאריות המוצק הנותרות לאחר התהליך ניתן לנצל כחומר בסיס לביו-פילטרים עבור טכנולוגיות טיפול במים. פתרון המוצע על ידי הצוות נותן מענה למספר תעשיות, מאפשר הורדת בכמויות ועלויות הטמנה ומאפשר שימוש בעקרונות כלכלה מעגלית לניצול משאבים יעיל וטוב יותר.

חברי הקבוצה:

רועי פרץ וברק הלפרין, סטודנטים לדוקטורט בפקולטה להנדסה, התוכנית להנדסת סביבה

טל קזאז, סטודנט לתואר שני בפקולטה למדעי החברה, התוכנית למדינות מתפתחות

ודניאל שרמן, סטודנט לתואר ראשון בהנדסה מכאנית.

מקום ראשון וגמול של 5,000 ש"ח: קבוצת "נתעלם זה יעלם"
מקום שני וגמול של 2,500 ש"ח: קבוצת "Green Card"
bottom of page