האקתון COVID Waste היום שאחרי הינו יוזמה משותפת של היחידה לחיזוי טכנולוגי באוניברסיטת תל אביב ואסכולה רשת הבוגרים של מרכז מדעני העתיד . האקתון נועד לאפיין פתרון טכנולוגי וחינוכי לסוגיה חברתית הרלוונטית לימים שלאחר משבר הקורונה. הפרויקט שיבחר יוצג בהמשך, על ידי היזמים שהגו אותו, בפני השותפים לפרויקט מכל רחבי אירופה (הצגה מקוונת). פעילות זו היא חלק ממהלך רחב של  הפרויקט האירופי HubIT הפעילות תערך באפליקציית הזום. הפעילות תתחיל ביום חמישי 28.1.2021 בשעה 10:00 (אירוע הפתיחה והסברים יצולמו ויועלו לאתר) ותסתיים ביום שישי 29.1.2021 בשעה 13:00. בתחרות עשרות משתתפים והעבודה על המיזם (הרעיון) תערך בקבוצות של 4 משתתפים, רב תחומיים.

עוד על האתגר

"This project has received funding from the European Union's Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 76949"