top of page
1.png

קיר הרעיונות

אז מה הרעיון שלכם?

הרעיון ופרטי הקשר שלכם יועלו לאתר התחרות. מתמודדי האתגר יוכלו להתבונן ברעיונות ולהעזר בכם אם ירצו. אם אינכם רוצים שיצרו עימכם קשר, אתם יכולים להשאיר רק רעיון ללא פרטי הקשר שלכם. 

שימו לב! פרטי הקשר שלכם יוצגו באתר על מנת לאפשר למשתתפים ליצור עימכם קשר. אין חובה להשאיר פרטי קשר

3.png
2.png
bottom of page